MIKROTIK - RB750GR3

Router Mikrotik Hex RB750GR3

80,99 ¤  

MIKROTIK - RB951G-2HND

Punto de Acceso Mikrotik RB951G-2HND

105,00 ¤  

MIKROTIK - RBD52G-5HACD2HND-TC

Punto de Acceso Mikrotic Hap AC2

109,00 ¤  

MIKROTIK - RBLHGR&R11E-LTE6

Kit Antena LHG LTE6 Mikrotik RBLHGR&R11e-LTE6

269,00 ¤